Is carthanacht cláraithe an Díseart, cuideachta faoi theorann ráthaoíochta atá á bhainistiú ag bord stiúrthóirí

  • Uimhir CRO: 283820
  • CHY (Revenue) Number: 12691

Cur Síos ar imeachtaí an Dísirt:

Tá sé mar aidhm aige feidhmiú mar lárionad do phobal bríomhar agus an cultúr ceilteach agus an spioradáltacht a chur cun cinn mar chuid lárnach dár n-oidhreacht áitiúil. Thosnaigh an Díseart amach mar láthair taighde i ngach réimse de Spioradáltacht Gaelach agus an cultúr ceilteach, diagacht, teanga, litríocht, ealaíon dlithe, béaloideas, luachanna stair ceol seandálaíocht agus nosanna.

Tá an Díseart ar fáilt don bpobal chun gníomhaíochtaí a bhaineann le spioradáltacht, ealaíon, cultúr an Ghaelainn. Áit is ea é gur féidir leis na daoine a gcuid eolais agus a mbuanna a roinnt. Tá sé mar aidhm ag an nDíseart imeachtaí a eagrú i rith nab liana. Imeachtaí a bhaineann le spioradáltacht cultúr.

Imeachtaí

  • Cur chun cinn na Dána, chultúr agus oidhreacht Chorca Dhuibhne
  • Oideachas/Oiliúnt
  • Promotion of community

Tairbhithe

  • na hEalaíon agus chultúr
  • Seirbhísí don bpobal
  • Earnáil pobal agus deonach

Baill Reatha an Bhoird

Joan Maguire – Cathaoirleach, Comhairleor IT

Máire Uí Shíthigh – Leaschathaoirleach, stiúrthóir oidhreacht Corca Dhuibhne

Pádraig Ó Foghlú- Rúnaí cuideachta agus aturnae

Pádraig Feirtéar – Rúnaí nóiméid, príomh Oide scoile ar scor

Isabel Bennett – Cisteoir, Seandálaí

Eileen Clear – Ball de Ord na Toirbhirte

Tadhg Ó Dúshláine – Údar acadúil agus Ollamh Ollscoile

Breda Enright – Garraíodóír Tírdhreacha

Máire De Bhál – Ball de Órd na Toirbhirte

Mícheál Ó Conchúir – Oide Bunscoile ar scor

Edel Ní Loibhéid – Iriseoir Radio

Marina Ní Dhubháin – Dramadóir

Cáit M. Ó Beaglaoich – Leabharlannaí ar scor

Plean straitéiseach 2021-2023

montage of diseart

Ráiteas sláinte agus sábháilteachta agus Polasaithe

This page is also available in: English