Tá an t‑ealaíontóir Eleanor Yates tar éis freascó a phéinteáil le déanaí istigh sa tseomra mar a mbíodh na mná rialta ag ithe. Sé an pointe ama sa phictiúir ná an tSácráil: tá Arán na Beatha ina láimh ag Íosa, agus é á thairiscint d’Eoin Broinne. Tá Iúdás imithe cheana féin, agus tá a chathaoir iompaithe bun os cionn ar an urlár; tá na haspail eile ar tinneall ag stánadh ar Íosa. Ina dhiaidh sin, is amhlaidh a thógfaidh Íosa cupa an fhíona agus déarfaidh sé focail na sácrála, agus tabharfaidh sé é sin do na haspail chomh maith. Tá na daoine sa phictiúir bunaithe ar chuid de mhuintir na háite, nó ar chuairteoirí a bhuail leis an ealaíontóir sa Daingean, agus bhí gach éinne acu lán‑sásta páirt a ghlacadh sa radharc álainn sollúnta seo.

An tEalaíontóir – Eleanor Yates

Is i gColorado a rugadh is a tógadh Eleanor Yeats. D’freastail sí ar Ollscoil Thuaisceart Cholorado, mar a bhain sí amach cáilíochtaí mar ealaíontóir múr‑phictiúirí. Thug Paróiste an Daingin coimisiún d’Eleanor an scrín de Mhuire Fatima a athnuachtaint agus a athphéinteáil. Dhein sí é sin sa bhliain 2005, agus is go hálainn a dhein sí é. Sarar chríochnaigh sí é, áfach, tháinig sagart ar cuairt ann, An tAth. Sharpe CSSp, a bhí ag obair sna misiúin sa Ghambia i n‑iarthar na hAfraice; bhí se ag lorg ealaíontóir a phéinteálfadh múr‑phictiúirí i sáipéal mór nua a bhí díreach tógtha sa Ghambia aige. Dúirt Eleanor go ndéanfadh sí an obair sin dó, agus ó shin i leith, níor stop sí ach ag obair i bhfad is i gcéin: i gColorado, i bhPhiladelphia, i nIowa, agus i gCalifornia. Chríochnaigh sí an obair i Seomra Nano Nagle sa Díseart i n‑earrach na bliana 2009, agus an freascó sa bhliain

last supper fresco by Eleanor Yates
Last Supper Fresco by Eleanor Yates - Work in Progress

Díseart Visitor Centre

The Harry Clarke Windows

The Nano Nagle Room

Last Supper Fresco

Chapel of the Sacred Heart

Díseart Gardens

This page is also available in: English (English)