File Béil – Resident Slam Poet

Scéalta ón nDíseart

The Residency for an Oral  Poet is being presented to Colm Mac Gearailt, Cathair Scoilbín. Colm will be based in the Díseart from 6 Meán Fómhair until Feabhra 2022. Behind all the great poetry of Homer’s epics and the Psams lies a sophisticated oral tradition which allows for the full aural potential of words to impact on the hearer without having recourse to the abstract process of writing. All poetry, be it oral or written, is best appreciated when recited out loud and the art of presentation being developed by slam poets is ideally suited to the modern era of the spoken word, which continues to replace the written discourse as the preferred medium of communication. An Díseart hopes that the appointment of a slam poet as artist in residence will re-establish and nourish the creative art of oral poetry.

 It was marvellous to see so many people enjoying Gáirdíní An Dísirt during the concerts organised by Féile na Bealtaine at the weekend. The birds made a racket during Muireann Nic Amhlaoibh’s concert with Gerry O’Beirne. They were in serious competition. Magical. It is fitting that the work of Bríd Enright, ??? and all the team at An Díseart is being acknowledged – not forgetting Tom Healy who helped to plant the seeds.

An Díseart has always had a policy in place to support artists in everyway possible – Domhnal Ó Bric is with us at present and we had Deirdre McKenna recently working on a project for Féile na Bealtaine. Concerts are planned from mid July to mid August when hopefully we will have far less  restrictions.  We are extremely grateful to Ealaín na Gaeltacht who are sponsoring the Residency and the forthcoming concerts.

 Bronnadh Sparántacht an Dísirt ar Cholm Mac Gearailt ó Chathair Scoilbín le déánaí – tréimhse cónaitheach mar Fhile Béil.  Beidh Colm lonnaithe sa Díseart ó thús Mheán Fómhair 2021 – go Deireadh Feabhra 2022 agus baint aige le grúpaí  sa Phobalscoil agus le grúpaí eile sa phobal. Beidh sé ag comhoibriú le hOidhreacht Chorca Dhuibhne, An Fheile Bheag Filíochta agus le Tobar Dhuibhne.

Is í an litríocht bhéil bun agus barr thraidisiún liteartha na Gaeilge. Is ar éigean ar féidir a cheart a thabhairt do scéal Pheig, mar shampla, ceann do mhórchlasaicí litríocht na Gaeilge, gan é a léamh os ard, agus maidir le traidisiún na véarsaíochta de, ní filíocht go reacaireacht, faoi mar a thuig na seanfhilí riamh anall. Is díol suntais an oiread Slam Fhilí atá ag scríobh sa Ghaelainn anois. Thug Colm an svae leis ag Liú Lúnasa 2019 i mBéal Feiriste. Is féidir roinnt dá shaothar a fheiscint ar YouTube.

Is iontach go deo an oiread daoine a bhain taitneamh as Gáirdíní an Dísirt le linn na gcoimeacha ceoil a d’eagraigh Féile na Bealtaine. Bhí na héanlaithe in iomaíocht le Muireann Nic Amhlaoibh! Ná bí ag caint ar glór! Is breá an rud  go bhfuil an t-aitheantas seo á fháil ag Bríd Enright,  ???? – agus ag  Tom Healy (nach bhfuil linn a thuilleadh ach a chabhraigh chun na síolta a chur) agus foireann iomlán an Dísirt as a ndíograis.

Bhí  sé mar pholasaí riamh anall ag an Díseart tacú le healaíontóirí dá mhéid agus a fhéadfaí. Is é Domhnal Ó Bric atá linn fé láthair agus is sa Díseart a dhein  Deirdre Mc Kenna an obair ullmhúcháin ar thogra na mbratacha do Fhéile na Bealtaine.  Beidh Coirmeacha Ceoil á n-eagrú againn ó lár mhí Iúil go lár Lúnasa nuair a bheidh bogadh ar na srianta. Ár mbuíochas le Ealaín na Gaeltachta a mhaoiníonn Scéim na Sparántachata agus na coirmeacha ceoil.

Colm Mac Gearailt
Colm Mac Gearailt - File Béil
logo of ealaín na Gaeltachta
An Diseart Dingle

This page is also available in: Gaeilge (Irish)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.