Scéim Sparántachta 2021

Sparántacht d’Fhile Béil sa Díseart
An Daingean, Co. Chiarraí
Tréimhse Chónaitheach  Meán Fómhair 2021 – Feabhra  2022

An Díseart , le tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta, ag tairiscint sparántachta chun friotháilt agus forbairt a dhéanamh ar ealaín na filíochta béil.
Cuirfear áiseanna an Dísirt ar fáil don té a cheapfar chun go mbeidh deis aige/aici a s(h)aothar féin a fhorbairt agus a chur os comhair an tsaoil.
I gcomhpháirtíocht le Scoileanna, Féilte, Coistí Pobail, Oidhreacht Chorca Dhuibhne, RTE Raidió na Gaeltachta agus le pobal Chorca Dhuibhne déanfaidh an té a cheapfar grúpa rannpháirtithe a stiúradh in ealaín na filíochta béil, agus féachfaidh sé/sí le hardáin nuálaíocha a aclú d’fhonn toradh a saothar a roinnt ar an bpobal go beo agus go fíorúil.
Iarratais (ar ríomhphost amháin) roimh Dé hAoine 9 Aibreán ag 17.00 chuig ealain@diseart.ie.
Tabharfar tús áite d'iarratasóirí a bhfuil fís agus ardchaighdeán Gaelainne acu chomh maith le taithí ar shaothrú na filíochta béil i réimsí éagsúla na healaíne.

Seachtain na hOidhreachta

De Máirt Lúnasa 22, @ 2pm
Tuesday August 22@ 2pm

A guided tour of the Diseart gardens with Breda Enright, suitable for families.

Turas treoraithe ar Ghairdín an Disirt le Breda Enright

De Ceadaoin 23, @ 8pm


Wednesday August, 23 @ 8pm

Fr. Anthony Keane OSB will launch the publication from Leachtaí Cholm Cille XLVII, which contains lectures on Ecology in the Irish Tradition from the 7th Century to the present day

Déanfaidh An tAth. Anthony Keane OSB seoladh ar leachtaí ó Leachtai Cholm Cille XLVII. "Eiceolaíocht i dtraidisiún na Gaeilge ó Augustinius Hibernicus go dtí Laudato Si

Dé hAoine 25, 10.30 - 15.30


Friday August, 25 @ 10.30am - 15.30 pm

An opportunity to read books from the valuable Msgr. Padraig Ó Fiannachta collection, relating to nature with Cáit Ó Beaglaíoch, thanks to Bernard Ó Brádaigh

Léitheoireacht faoi threoir le Cáit Ó Beaglaíoch ar leabhartha ó bailiúcháin luachmhar Msgr. Padraig Ó Fiannachta, buíochas ó cróí do Bernard Ó Brádaigh

Dé hAoine 25, 10.30 - 15.30


Friday August, 25 @ 10.30am - 15.30 pm

Walk to the famine graveyard,at Cnoc a' Chairn overlooking Dingle town, leaving from An Díseart, information will be provided on the various wildflowers and fauna visible enroute

Bí Linn ar siulóid go dtí Cill an Ghorta ar Chnoc a' Chairn

Seachtain na hoidhreachta 2017