Cúrsaí Staidéir thar lear ag Mic Léinn ó Ollscoil an Chroí Ró-Naofa.

Tá comhar an-sásúil ag an Díseart le hOllscoil an Chroí Ró-Naofa, Fairfield, CT. Tagann buíonta ón ollscoil sin chugainn do chúrsaí sémhíora, agus a thuilleadh do dhianchúrsaí gairide. Fostaíonn an ollscoil feidhmeannach lán-aimsire le hoifig sa Díseart a chinntíonn go mbíonn foireann shásúil ar fáil le na cuairteoirí seo a theagasc, a threorú agus a mheasanú sna hábhair a roghnaíonn siad. Is gnáth éileamh ar chúrsaí mar teanga agus litríocht na Gaeilge, béaloideas agus nósmhaireacht ár muintire, ceol agus rince, seandálaíocht agus spioradáltacht.

Tagann mic léinn ó ollscoileanna eile. Tagann slua, daichead nó breis as Scoil Dlí Chathair Kansas ag staidéar ar ár ndlí, fiú Dlithe na mBreithiún; bíonn scoláirí ar saoire shabóideach a fhaigheann treoir phearsanta. Tá scoláire Fulbright againn faoi láthair.
Is áiseanna iad leabharlann spioradálta an Athar Séamas Mac Síthigh atá i gcóngar a oifige agus Leabharlann Léinn Cheiltigh an Athar Pádraig Ó Fiannachta atá bronnta aige ar Leabharlann an Daingin nach bhfuil ach cúpla céad slat ón Díseart.

cursai diseart