Fáilte go dtí an Díseart

Bunaíodh An Díseart, institiúid chultúir agus spioradáltachta i 1996 i gcroílár Chorca Dhuibhne agus a Ghaeltachta. Mar aidhm aige tá taighdeadh, teagasc, cleachtadh agus cothú na Spioradáltachta agus na Saíochta Gaelaí agus Ceiltí, ag cur na diagachta, na teangan, an bhéaloidis, na litríochta ársa agus nua-aimsire, an cheoil, an dlí, na seandálaíochta agus na staire san áireamh.

Cúrsaí Tríú Leibhéil

Fiontar pobail é seo. Tá sé ar an mbeagán fiontar pobail a sholáthraíonn cúrsaí tríú leibhéil sa Ghaeltacht ag a mbíonn bailíocht acu ó ollscoil eile agus a chothaíonn ár dteanga agus ár n-oidhreacht san am céanna. Cuireann An Díseart cúrsaí tríú leibhéil ar fáil do chuairteoirí agus don phobal na comharsanachta chomh maith; bíonn cúrsaí gearra deireadh seachtaine, nó seachtaine teastais nó diploma, agus cúrsaí sémhíora le bailíocht ó ollscoileanna sa bhaile nó thar lear á soláthar ann. Bíonn aird ar leith ar chúrsaí turasóireachta cultúrtha.


Clár Tathagach Cultúir

Cuireann An Díseart clár leathan saíochta ar fáil don phobal agus do chuairteoirí. Tá scéim dámhachtan sna healíona súl agus sa litríocht ann. Tá áiseanna taispeántais ann agus áiseanna ceardlainne ceoil, péintéireachta agus filíochta. Tá fáilte roimh scoláirí ar shabóid, agus ar mhaoiniú e.g. Fulbright. Is gnáth na cinnfhéilte Imbolg nó Lá 'le Bríde, Bealtaine, Lúnasa agus Samhain a cheiliúradh le léachtaí, scéalaíocht, rince, reacadh filíochta, coirm cheoil, drámaíocht, turasanna agus oilithreachtaí.


Ealaín agus Éigse

Cuireann An Díseart béim ar leith ar an áille agus ar an ealaín i gcoitinne. Spreagann sé an pobal agus cuairteoirí chun an céadfa éistéiteach a mhúscailt agus ansin é a chothú agus é chur i ngníomh. Téann an timpeallacht álainn i bhfeidhm ar an óige; is léir sin ó aon taispeántas ealaíne leis an óige – ní gá ach a dtuiscint ar dhathanna a thabhairt faoi deara. Spreagann An Díseart tuismitheoirí agus múinteoirí chun a chinntiú go mbeadh páirt mhór ag tuiscint ar an áille, agus cleachtadh na healaíne i gceartlár oiliúna na n-óg. Ó thaobh na spioradáltachta de, is mór ag an Díseart an via pulchritudinis, slí na háille chun Dé. Le saothair mhóra ealaíne a chur i gcrích mar atá déanta i múrealaín Sheomra Nanó, nó le feiscint i bhfuinneoga sciamhacha Harry Clarke, nó san fhrescó beoga den Suipéar Deireanach atá fós gan chlabhsúr, tá spreagadh á thabhairt do ghlúin eile ealaíontóirí.

Tá cáil ar Chorca Dhuibhne ar son na litríochta. Ní hionadh mar sin go bhfuil ceardlann litríochta cruthaithí, idir phrós agus fhilíocht, ina chuid seachtainiúil de shaol An Díseart. Bíonn leabhar breá stóinsithe filíochta againn gach bliain dá bharrsan e.g. Mil na Ceardlainne, Criathar Meala, Mil ina Slaoda. Féach an suíomh www.ansagart.ie do bhreis eolais faoi na leabhra seo.