Gairdín Chrann na Beatha

Tá an Díseart lena ghairdíní, a fhoirgneamh galánta agus a áiseanna léinn agus ealaíne i lár an bhaile. Tá na gairdíní mar atá siad ciúin cluthair agus á gcoimeád go slachtmhar. Ach tá i gceist iad a fhorbairt mar aon ghairdín amháin, Gairdín Chrann na Beatha. Tá a phlean seo leagtha amach cheana féin. Tá trí ghairdín ar leithrigh ann faoi láthair agus fallaí arda ina dtimpeall. Fágfar na fallaí sin mar atá siad ach bainfear feidhm as an spás laistigh ar shlí shiombalach. Ag an tús beidh stáisiúin na croise, cloch mhór le cros ghreanta uirthi do gach stáisiún de na ceithre stáisiúin déag a bhí againn go dtí seo, agus ceann breise don Aiséirí. Is é an chuid eile den gairdín sin préamh an Chrainn. Seasaíonn sin dár sinsir agus dár n-oidhreacht. Beidh eolas agus taithí ár sinsear ina gcabhair dúinn agus sinn ag tabhairt aghaidh ar an saol atá romhainn. Ansin tá leibhéal na talún mar a gcaithimid ár saol. Is cuma é nó canbhás mór bán, lán de fhéidireachtaí; áit scópúil; marar féidir linn ár gcumas cruthaithe a chur i gcrích. Is é coróin an chrainn a ghéaga agus a shlapair, a dhuilleoga agus a shíol. Is é seo ríocht an spioraid. Chreidtí gurbh fhéidir tarraingt ar chumhachtaí níos airde, réimse an spioraid le hinspioráid agus treoir a thabhairt dúinn lenár mbealach diaga féin sa saol a aimsiú agus a thriall.
Má bhíonn an choróin agus na préamhacha dár gcothú beidh sé ar ár gcumas cibé rud is mian linn a tharlú inár saol, a theacht chun cinn; níl á chosc sin ach ár dtuairimí agus ár gcreideamh teoranta.

garden

Click here to view a larger version of the garden plans