Fresco den Suipéar Deireanach

Le déanaí dhear agus phéinteáil an múrealaíontóir Eleanóir Yates fresco mór den Suipéar Deireanach i cenaculum, nó seomra proinne, na Siúracha. Is é an Coisreacan an nóiméad atá i gceist; tá Arán na Beatha i lámha Íosa agus tá sé á bhronnadh ar Naomh Eoin. Tá Iúdás imithe amach sa doircheacht agus a shuíochán tite ar an urlár. Tá aird  na nAspal eile ar Íosa. Beidh Íosa ag tógaint chupa, nó cailíse, fíona agus déarfaidh focail choisreacan na fíona agus tabharfaidh do na hAspail le hól. Is de mhuintir na háite agus de chuairteoirí a bhuail leis an ealaíontóir sa Daingean na cuspaí, daoine ar mhaith leo páirt a bheith acu sa radharc álainn sollúnta seo.