Foireann

Cé gur bunaíodh An Díseart in 1996 níor fhostaigh sé foireann go dtí 2002. Tá sé ag brath go mór ar obair dheonach agus tá an Bord an-bhuíoch do na deonaigh a thug agus a thugann cabhair. Bíonn obair ar fáil ar uairibh do fhochéimithe tríú leibhéil.

Fón 066 9152476,

e-phost info@díseart.ie , don té ar spéis leis a leithéid.

Tá cabhair ó thús againn á fháil ó FÁS faoi scáth Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne agus le déanaí ón Scéim Forbartha Tuaithe faoi scáth Údarás na Gaeltachta.