Nuacht san Díseart

Forbairtí Nua sa Díseart:

diseart dingle

Ardaitheoir Nua
Ardaitheoir trí stop le slí do ochtar a chuirfidh ar chumas gach éinne dul go Seomra Nanó Nagle agus agus chuig an Séipéal.
Chuir deontas fial ón Aire Spóirt agus Turasóireachta é seo ar ár gcumas. Bhí gá le maoiniú eile dá réir sin orainn.

     
diseart  

Ionad Nua
Ionad ar leith do chuairteoirí ar an tríú hurlár le háiseanna léachtóireachta, taispeántais, dug caifé, agus leithris. Bhí deontas dó seo ón bhfoinse luaite romhainn.


Ghairdín an Díseart -Pleananna Nua le Mary Renolds

diseart h Pleananna do Ghairdín Chrann na Beatha
Tá na pleananna do Ghairdín Chrann na Beatha sna líomatáistí go bhfuil fallaí ina dtimpeall, réidh cheana féin ag Mary Reynolds a bhfuil cáil idirnáisiúnta uirthi maidir le dearadh gairdín. Beidh seo ina áis turasóireachta den scoth ach beidh gá le maoiniú fial dó ach, le cúnamh Dé, beidh sin ar fáil ó phobal an Daingin agus Chorca Duibhne, agus ó fhorais phoiblí . Mar sheoladh isteach sa ghairdín don duine deabhóideach tá Turas na Croise mar thús.