Siúracha na Toirbhirte

Níorbh fhéidir le díograis an bheagáin ná fuinneamh an mhóráin an Díseart mar atá sé á chur chun cinn gan féile Shiúracha na Toirbhirte. Nuair a luaigh Pádraig Ó Fiannachta gur mhaith le baicle dhíograiseoirí cumann nó institiúid a bhunú d'fhonn ár n-oidhreacht saíochta agus spioradáltachta a fhorbairt, chuireadar áiseanna ar fáil dúinn. De réir mar a chuaigh an tionscnamh chun cinn agus líon na siúracha i laghad, thugadar níos mó agus níos mó den chlochar agus ar ghabh leis ar léas ainmniúil. Faoi láthair tá an foirgneamh, a ghairdíní agus a thimpeallacht ar léas fada ag an Díseart. Go gcúití Dia a bhféile agus a bhfáilte leis na Siúracha.

Board of Directors

diseart dingle

Aidhmeanna an Dísirt

  • Áiseanna staidéir agus taighde a sholáthar ar ár n-oidhreacht saíochta agus spioradáltachta ar a mbeadh litríocht agus teanga gach aoise sean-, meán-, agus nua-aoiseach; téacsanna luatha Laidine go háirithe san áireamh; ceol, ealaín, seandálaíocht, agus béaloideas.
  • Aird a dhíriú ar an oidhreacht seo agus eolas air a scaipeadh ar mhuintir Chorca Dhuibhne, Éireann agus ar chuairteoirí.
    Sin a chur i gcrích le cúrsaí, léachtaí poiblí, féilte ceoil, filíochta, cuirmeacha ceoil agus foilseacháin.
  • An ealaín agus an céadfa éistéiteach a chothú agus a spreagadh. Tús áite ag an dúlra inár dtimpeall. Ansin caoi a sholáthar le na seoda ealaíne sa Díseart féin a fheiscint, a mheas, agus iad a dhul i bhfeidhm ar ár bpobal agus ar ár gcuairteoirí: fuinneoga Harry Clarke, Seomra Nanó Nagle, agus fresco an tSuipéir Dheireanaigh le hElla Yates agus Gairdín Chrann na Beatha le Mary Reynolds go háirithe.
  • Fáilte a chur roimh thaispeántais ealaíne, cuirmeacha ceoil, léachtaí agus áiseanna a sholáthar dóibh.
    Áiseanna a chur ar fáil do cheardlanna litríochta agus ealaíne.

An Díseart Féin

Tá An Díseart suite i láthair álainn i gcroílár an Daingin, i bhfoirgneamh stóinsithe dea-thoise óna bhfuil radharc ar Uíbh Ráthach, na Scealga, Bá an Daingin, Cuan Fionntrá, Cuan an Daingin, Sliabh an Iolair, Cruach Mhárthain agus ó thuaidh geall leis go Cnoc Bréanainn. Ba é an t-ailtire cáiliúil, J.J. McCarthy, comhghleacaí Pugin a dhear an foirgneamh agus ba é leis a dhear séipéal Naomh Muire taobh leis an Díseart. Téann fiú radharc ar an bhfoirgneamh lasmuigh i bhfeidhm ar chuairteoirí, gan trácht ar an moladh mar 'breath-taking', 'seod náisiúnta', 'magnificent' a chuirid ar leabhar na gcuairteoirí. Is fada na gairdíní áille ciúine mar shuairceas ag muintir an Daingin ó leagadh síos iad in 1849; is mó ná sin a bheidh siad amhlaidh nuair a bheidh siad forbartha de réir phlean Mary Reynolds do Ghairdín Chrann na Beatha a chosnóidh na fallaí mar atá siad ach a chlaochlóidh na trí gairdíní ó bhonn. Beidh siad ina láthair siamsa don óg agus ina láthair míúna agus athnuachana ag an sinsear.