Ráiteas Mhisean An Dísirt

Feidhmíonn An Díseart mar ionad do phobal bríomhar a chuireann an Cultúr agus an Spioradáltacht Cheilteach chun cinn mar dhlúthchuid d'ár n-oidhreacht áitiúil.

Tá sé lonnaithe sa Daingean i seanChlochar na Toirbhearta. Ó cuireadh An Díseart ar bun i 1996, d'fhorbair sé mar ionad taighde ar gach gné den Spioradáltacht Éireannach agus den Chultúr Ceilteach, ina measc an diagacht, teanga, litríocht, ealaín, dlithe, béaloideas, luachanna, spioradáltacht, stair, ceol, seandálaíocht agus nósanna. B'é Msgr. Pádraig Ó Fiannachta, trócaire air, a bhí ina cheann air agus tá ceangal ag An nDíseart lena chnuasach luachmhar lámhscríbhinní agus leabhar atá i dtaisce i Leabharlann an Daingin.

Le tacaíocht Shiúracha na Toirbhearta tá An Díseart á stiúradh ag bord deonach a thugann aire don fhoirgneamh agus dá thailte is a dheánann iad a chothabháil.

Tá an t-ionad ar fáil don phobal le haghaidh gníomhachtaí spioradálta, ealaíonta, cultúrtha agus Gaelacha agus is áit é gur feidir le daoine a mbuanna a thabhairt i lár an aonaigh agus iad a roinnt. Eagraíonn An Díseart féin imeachtaí cultúrtha, spioradálta agus oidhreachta i rith na bliana agus tá na gairdíní ar fáil le haghaidh picnicí, teacht le chéile cultúrtha nó paidreoireacht phríobháideach agus machnamh.

Board of Directors

 1. Fr.Seamus Mac Sithigh (Cathaoirleach/Chairman)
 2. Dr. Tadhg Ó Dúshlaine
 3. Isabel Bennett
 4. Seámus Ó Fiannachta
 5. an tSúir Máire de Bhál
 6. an tSúír Dorothy Coistealbha
 7. Máire Uí Shíthigh
 8. Pádraig Firtéar
 9. Bríd Ní Mhoráin
 10. Pádraig Ó Foghlú (Rúnaí)
 11. Joan Nic Uidhir (leas-chathaoirleach)
 12. Marian Bn Uí Chofaigh (Cairde an Disirt)

Aidhmeanna an Dísirt

 • Áiseanna staidéir agus taighde a sholáthar ar ár n-oidhreacht saíochta agus spioradáltachta ar a mbeadh litríocht agus teanga san áireamh; ceol, ealaín, seandálaíocht, agus béaloideas.
 • Aird a dhíriú ar an oidhreacht seo agus eolas air a scaipeadh ar mhuintir Chorca Dhuibhne, Éireann agus ar chuairteoirí.
  Sin a chur i gcrích le cúrsaí, léachtaí poiblí, féilte ceoil, filíochta, cuirmeacha ceoil agus foilseacháin.
 • An ealaín agus an céadfa éistéiteach a chothú agus a spreagadh. Tús áite ag an dúlra inár dtimpeall. Ansin caoi a sholáthar le na seoda ealaíne sa Díseart féin a fheiscint, a mheas, agus iad a dhul i bhfeidhm ar ár bpobal agus ar ár gcuairteoirí: fuinneoga Harry Clarke, Seomra Nanó Nagle, agus fresco an tSuipéir Dheireanaigh le hElla Yates agus Gairdín Chrann na Beatha le Mary Reynolds go háirithe.
 • Fáilte a chur roimh thaispeántais ealaíne, coirmeacha ceoil, léachtaí agus áiseanna a sholáthar dóibh.
  Áiseanna a chur ar fáil do cheardlanna litríochta agus ealaíne.

An Díseart Féin

Tá An Díseart suite i láthair álainn i gcroílár an Daingin, i bhfoirgneamh stóinsithe dea-thoise óna bhfuil radharc ar Uíbh Ráthach, na Scealga, Bá an Daingin, Cuan Fionntrá, Cuan an Daingin, Sliabh an Iolair, Cruach Mhárthain agus ó thuaidh geall leis go Cnoc Bréanainn. Ba é an t-ailtire cáiliúil, J.J. McCarthy, comhghleacaí Pugin a dhear an foirgneamh agus ba é leis a dhear séipéal Naomh Muire taobh leis an Díseart. Téann fiú radharc ar an bhfoirgneamh lasmuigh i bhfeidhm ar chuairteoirí, gan trácht ar an moladh mar 'breath-taking', 'seod náisiúnta', 'magnificent' a chuirid ar leabhar na gcuairteoirí. Is fada na gairdíní áille ciúine mar shuairceas ag muintir an Daingin ó leagadh síos iad in 1849; is mó ná sin a bheidh siad amhlaidh nuair a bheidh siad forbartha de réir phlean Mary Reynolds do Ghairdín Chrann na Beatha a chosnóidh na fallaí mar atá siad ach a chlaochlóidh na trí gairdíní ó bhonn. Beidh siad ina láthair siamsa don óg agus ina láthair míúna agus athnuachana ag an sinsear.