<< BACK
Díseart
Institute of Education and Celtic Culture
Dingle,
Co. Kerry,
Ireland.
Ainm/ Name:  
   
Sloinne/ Surname:  
   
Seoladh/Address:  
   
   
   
   
Uimhir Gutháin / Telephone No: (Baile/Home)
  (Obair/Work)
   
Seoladh Ríomhphoist / Email Address:  
   
Slí Bheatha / Occupation:  
   
Tá éarlais 100 euro faoi iamh cun áirithint a dhéanamh ar: I enclose a 100 euro deposit to reserve a place on:  
Ainm an Chúrsa / Title of Programme:  
Dátaí / Dates: Ó / From:_____ / _____ / _____ Go / To:_____ / _____ / _____
   
Áirithint ar Lóistín / Accommodation preference:  
   
L & B / B&B
Féinfhreastal / Self-catering
Socrú eile / Own arrangement
   
Siniú / Singature:  
Dáta / Date: _____ / _____ / _____